USLUGI KSIĘGOWE

Korzystając z tchnologii komputerowych świadczymy usługi w takich dziedzinach jak:

 • rejestracja podmiotów jako podatników, w tym podatnyków VAT;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansowa;
 • przygotowywania rozliczeń podatkowych naszych Klientów, na podstawie ksiąg rachunkowych;
 • przygotowywanie list płac dla pracowników wykonających pracę na teritorium Litwy i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i/lub innych form zatrudnienia oraz przygotowania odpowiadających im rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne;

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczość finansowa:

 • przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi akt prawnych Republiki Litewskiej;
 • formowanio bazy danych rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowanie okresowych raportów w tym raportów kosolidowanych ze standardami Klienta,
 • przygotowanie dokumentów podatkowych o różnych terminach wymagalności do składania w odpowiednich organach zgodnie z wymaganiami przepisów prawa o podatkach;

Usługi w zakresie przygotowywania rozliczeń podatkowych:

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • kontakt z organami podatkowymi Litwy i Polski.
 • rejestracja pracodawcy dla celów ubezpieczenia społecznego,
 • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia),
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
 • kontakty z audytorami Klienta i organami podatkowymi.
Oferujemy doradztwo w następujących obszarach:

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne
 • VAT
 • Obrona interesów podatnika i zarządzanie ryzykiem podatkowym
Świadczymy usługi w języku polskim.

Dzwońcie:

+370 670 08645

Piszcie:

info@palgroup.lt

Przyjedźcie:

Laisvės al. 47A-6, Kaunas